Privacy statement KoffieMet

Uw privacy is belangrijk voor KoffieMet. Dit privacy statement legt uit welke gegevens KoffieMet van u verzamelt en hoe we die gegevens gebruiken.

Reden van bewaren

Het doel van KoffieMet is het vergroten van kennis en bewustzijn. KoffieMet wil dit bereiken door het organiseren van lezingen. Mensen kunnen zich voor deze lezingen aanmelden via de website.
De ingevulde gegevens worden vermeld op de kassalijst. Zo kan bij aanvang van de lezing worden gecontroleerd of iemand zich al dan niet heeft opgegeven. Dit is van belang als het maximum aantal bezoekers (bijna) is bereikt, terwijl er mensen binnenkomen die zich niet vooraf hebben aangemeld.

Volgers

Een bezoeker van een lezing wordt na de eerste aanmelding als volger bewaard in een database.
Deze gegevens worden door KoffieMet gebruikt voor het versturen van onze nieuwsbrief met bijvoorbeeld informatie over de volgende lezing. In elke nieuwsbrief staat een gepersonaliseerde link waarmee een volger zich kan afmelden als volger.
Ook het contactformulier op onze website heeft deze optie.
Het afmelden als volger heeft als gevolg dat er geen nieuwsbrieven meer naar dat mailadres worden verstuurd.

Vastgelegde gegevens

De gegevens die per persoon worden vastgelegd, zijn:
 • Mv (geslacht)
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Mailadres
 • Woonplaats
 • Telefoon
 • Mobiel

Het mailadres wordt gebruikt om de combinatie voor- en achternaam uniek te maken. Samen vormen deze drie velden in de database een unieke volger. De woonplaats is optioneel. De telefoonnummers zijn ook optioneel en dienen om in noodgevallen (bijvoorbeeld als een lezing op het allerlaatste moment uitvalt) de bezoekers te kunnen informeren.

De gegevens die per aanmelding voor een lezing worden vastgelegd, zijn:
 • Datum (de lezing waarvoor de bezoeker zich aanmeldt)
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Mailadres
 • Inschrijfdatum en -tijd (om te bepalen wie op een wachtlijst het eerst aan de beurt is)

Voor de werking van de website zijn er nog meer bestanden, maar die zijn in dit kader niet relevant.

Om statistische redenen worden de bezoekgegevens van alle lezingen bewaard.
Gegevens over bezoekers zijn alleen opvraagbaar door de leden van het organiserende team.
Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

Bewaartermijn

In principe zijn de kassalijsten, mede om statistische redenen, door het voornoemde team onbeperkt op te vragen. Alle gegevens van de bezoekers aan de lezingen worden dus bewaard. Daarbij worden de gegevens van de volgers bewaard om hen (zolang ze zich niet afmelden als volger) maandelijks een nieuwsbrief te kunnen sturen.
KoffieMet kent ook volgers die zich handmatig hebben aangemeld via ons contactformulier. Als iemand zich afmeldt als volger zonder ooit een lezing te hebben bezocht, wordt deze persoon verwijderd uit de database.