Lezing 11 april 2017

De (bijna-)dood ontrafeld

Drs. Maureen Venselaar is onderzoeksjournalist, geesteswetenschapper en auteur van het boek “De (bijna-) dood ontrafeld”. In dit boek beschrijft zij een compleet nieuwe visie op de BDE (bijna-dood ervaring) op basis van de vijffasentheorie. Tevens bevat het 10 nieuwe BDE-kenmerken.

In de wetenschap bestaan tot nu toe 2 main stream verklaringen. De eerste is dat de BDE een puur neurologisch verschijnsel is, veroorzaakt door o.a. zuurstofgebrek. De tweede is dat de BDE als een bovennatuurlijk verschijnsel moet worden beschouwd.

Maureen heeft naar aanleiding van een tienjarige detailstudie naar honderden ervaringsverhalen in relatie tot fysica en astrofysica een volstrekt nieuwe verklaring voor de BDE ontwikkeld.

Ze heeft ontdekt dat wanneer wij de grens van het leven naderen, onze zintuiglijke waarneming zal afnemen, ons waakbewustzijn zal wegvallen en diep in ons lichaam een proces op gang komt dat ervoor zorgt dat er lichtenergie (fotonen) vrijkomt. Deze lichtenergie staat aan de basis van een ander verruimd bewustzijn en een volgend leven.

De 5 opeenvolgende fasen van de BDE zijn:
  • Het loskomen van het fysieke lichaam;
  • Het reizen door een tunnel naar een licht;
  • Het aanwezig zijn bij dit licht, het ervaren van een grens, het zien/ervaren van een immense zandloper;
  • De terugkeer (door een tunnel) naar het fysieke lichaam;
  • De eenwording met het fysieke lichaam.

Website: http://debijnadoodontrafeld.nl/