Lezing 27 september 2016

Wim Nijwening

Op 20 december 1939 zag ik, Willem (Wim) Nijwening, het levenslicht en groeide op als boerenzoon in de Gemeente Zuidwolde (Drenthe).
Na mijn middelbare schoolopleiding (3 jaar HBS) ging ik naar de Bijzondere Hogere Landbouwschool (tegenwoordig ‘Van Hall’) in Leeuwarden.
Achtereenvolgens behaalde ik daarna in Leeuwarden, Frederiksoord en Wageningen een aantal onderwijsbevoegdheden, die bepalend zouden zijn voor mijn verdere loopbaan, die van leraar bij agrarisch onderwijs.
Op 1 september 1969 werd ik docent aan de Christelijke Agrarische Hogeschool (tegenwoordig CAH Vilentum) in Dronten.
Vanaf 1986 tot aan mijn pensionering in 2000 was ik werkzaam bij de Agrarische Lerarenopleiding, eveneens in Dronten (tegenwoordig Stoas Wageningen, Vilentum Hogeschool).
In mijn boek ‘Een goed jaar voor de wijn’ (1998) geef ik een terugblik op de eerste vier decennia van de CAH Vilentum en de betekenis van de man, die aan de wieg stond van dit instituut, Ir. Henk van Harten.
Tijdens mijn loopbaan behaalde ik twee aktes theologie aan de Chr. Hogeschool Windesheim Zwolle. De theologiestudie bepaalde mij bij de mogelijkheid om een wijsheidsperikoop uit de Jesajaprofetie te benaderen vanuit de agrarisch-ambachtelijke optiek (Jesaja 28:23-29).
Mijn werk in Dronten onderbrak ik driemaal voor een periode in Afrika, variƫrend van twee tot vijf jaar. Na mijn pensionering ben ik voor de organisatie Nederlandse Senioren-Experts (voorheen PUM - Programma Uitzending Managers) werkzaam geweest.

Geloven in Afrika

Met deze titel van mijn boek verduidelijk ik mijn voornaamste motivatie voor het schrijven ervan: mijn wens om anderen te laten delen in mijn gevoelens, die ik weergeef met deze drie woorden: ‘Geloven in Afrika’.
In één adem noem ik ook mijn doelgroep.
Dat zijn allereerst mensen die zich met mij verbonden voelen omdat ook zij woonden en werkten in Afrika.

Dat is een bont gezelschap. Het varieert van hen die met hun technische of wetenschappelijke deskundigheid dienstbaar hebben willen zijn tot hen die zich vanwege hun mensgerichte bekwaamheden hebben ingezet.
Dit onderscheid is alleszins discutabel omdat ‘mensontwikkeling’ aan alle ontwikkeling vooraf gaat en daaraan inherent is.
Eveneens reken ik allen tot mijn doelgroep, die in de voorbije decennia met mij en ons gezin hebben meegeleefd, meegewerkt en meegedacht over Afrika.

Website www.wimnijwening.nl
Gerelateerd: Een interview voor Omroep Flevoland