Filmvertoning 27 oktober 2015

Vertoning van – en gedachtenwisseling over – de film Thrive

De documentaire Thrive is door eenieder op internet te bekijken. De opzet van deze avond gaat echter verder dan het gezamenlijk bekijken van de film. Het lijkt ons interessant en leerzaam – hieronder toegelicht – om na de film van elkaar te horen wat deze documentaire met u doet en welke betekenis u erin ziet voor uzelf en/of voor de samenleving. Of welke vragen naar aanleiding van de film bij u opkomen.

Waarover gaat Thrive?

‘Thrive’ is een Engels werkwoord. Het is best te vertalen als ‘gedijen – voorspoedig groeien – floreren’.
‘THRIVE – the movie’ is een documentaire uit 2012 die de sluier oplicht van wat zich werkelijk – achter de spreekwoordelijke schermen – afspeelt in onze wereld. Ze is gebaseerd op jaren werk door een team van bevlogen onderzoekers. Door de geldstromen stroomopwaarts te volgen, laat de documentaire zien dat er een zichzelf versterkende verborgen macht achter bijna ELK aspect van onze levens schuil gaat. Een macht die niet gunstig uitpakt voor het merendeel van de mensheid.

De film wil echter niet blijven steken in onthulling of aanklacht. Ze toont ook oplossingen, licht het verband toe tussen doorbraken in de kwantumfysica en het menselijk bewustzijn en reikt de kijker krachtige strategieën en instrumenten aan om onze levens én onze toekomst in eigen hand te nemen en te laten floreren!

De thema’s van Thrive sluiten goed aan bij de opzet van KoffieMet om niet-alledaagse onderwerpen te belichten.

Hierdoor kan onze kennis en kijk op de wereld (en onszelf) worden verruimd en ons vermogen om onze eigen keuzes te maken vergroten.

Op dit moment vinden er al grote maatschappelijke veranderingen plaats. Er wordt veel gesproken, geschreven en ook via de social media en de tv komen onderwerpen betreffende de financiële wereld, de farmaceutische industrie en de verdeling van de macht regelmatig voorbij. Er worden steeds meer tipjes van sluier opgelicht.

Hoe heeft het allemaal zover kunnen komen? De dieperliggende thema’s die hieraan ten grondslag liggen worden op een bijzonder heldere manier in de Thrive-documentaire besproken en in beeld gebracht.

Soms kunnen we wel eens denken “Ik ben toch niet gek?” als we iets horen of lezen. Maar we weten niet wat er niet klopt of kunnen het niet verwoorden c.q. overbrengen. Deze documentaire geeft ons de mogelijkheid om dingen te begrijpen, te verwoorden en ook handvatten om er positief mee aan de slag te gaan.

Praktische informatie voor de avond

  • Di 27 oktober a.s. bij Moellies. Inloop vanaf 19:00 uur aanvang 19:30 uur. Einde: 22:30 uur.
  • Op deze avond wordt er GEEN KoffieMet-diner geserveerd.
  • Voor deze avond geldt gratis toegang na opgave vooraf.
  • Een financiële bijdrage is vrijwillig en wordt gewaardeerd.
  • Koffie, thee en drankjes zijn voor eigen rekening.
  • Wij vertonen de eerste 30 minuten van de film niet om de avond op tijd te kunnen afsluiten.
  • De onderlinge uitwisseling na afloop van de film lijkt ons minstens zo waardevol als de film zelf.

Gerelateerd: Follow the Money