Lezing 9 december 2014

De intergalactische mens

Pasfoto Micha Beuger
Micha Beuger – geboren 1947 – is een gepensioneerd natuurwetenschapper.
In 1985 herbeleefde hij de uitroeiing, 3,5 miljoen jaar terug, van zijn thuisplaneet, centraal in ons melkwegstelsel.
In 2013 herinnerde hij zich, hoe hij ons paralleluniversum verliet en werd verwelkomd in de Andromeda melkweg.
In een flits, bleek zijn ziel twee keer zo oud en van honderd keer verder afkomstig te zijn.
Zijn website omvat herinneringen, waarnemingen voorbij ruimte en tijd, afbeeldingen en geluidsfragmenten.
En verslagen van (telepathische) ontmoetingen met oude en nieuwe kosmische vrienden.

Dat wij biologisch afstammen van Plejadische mensen, wordt momenteel algemeen aanvaard onder lichtwerkers.
Dat die Plejadische mensen hun fysieke voorouders hebben in het Andromeda melkwegstelsel, is nogal nieuw.
Maar voor Micha een bewezen feit. Homo sapiens komt wellicht voor in ons hele Universum en tot ver daarbuiten.
Qua incarnatie is deze kwestie nog ruimer. Wij hebben tevens zielsverbanden met wezens, die niet menselijk zijn.
Maar wel gelijkwaardig aan de mens. Zoals bewoners van de binnenste planeet van de naburige ster Sirius A.

Micha kent mensen met herinneringen aan levens aldaar.
Evenals op Aarde gereïncarneerde zielen van de Plejaden, Orion en Andromeda.
En kosmische zwervers zoals hij, die in meerdere stelsels hebben geleefd.
Steeds meer mensen herontdekken, dat zij oude, intergalactische meesters zijn.
Buitenaardse mensen verkeren in steeds grotere aantallen tussen ons.
Sirianen behoren tot de eerste andere humanoïden, die zich fysiek aan ons bekendmaken.

Hebt u vragen aan Micha?

http://www.buitenaards.net/

Inmiddels is deze lezing een succes geweest!
Lees het verslag op de site van Micha zelf!
Volg vooral ook de links onderaan het verslag …